darwin-change-quote

“Wat is nou eigenlijk een business creator?”

Ik hoor deze vraag vaker, wat doe je nu eigenlijk, wat houd de studie Advanced Busienss Creation in?

Advanced Business Creation is een opleiding waar innovatie, ondernemerschap en creativiteit centraal staan. Waarom? Innovatie is relevant, innovatie is actueel en innovatie is essentieel.

Omdat het nog een vrij nieuw nieuw begrip is weet niet iedereen gelijk wat een business creator is, ook bij ons op de opleiding onder de studenten kunnen sommige het niet goed uitleggen wat het nou daadwerkelijk inhoud, ik wil hier wat duidelijkheid in krijgen. In het eerste jaar kregen we de opdracht bij SLB (Studieloopbaan begeleiding) om een persona te creëren over de business creator, hier moesten duidelijk de competenties inzitten die in ons voorgeschreven beroepsprofiel staan.

Een business creator bevat een heleboel competenties maar we hebben 6 grootste belangrijkste competenties die we vanaf het begin van het eerste jaar verder gaan ontwikkelen, want iedereen heeft al wel iets van deze competenties in zich.

persona business creator

De belangrijkste competenties zijn:

Entrepreneurship

De juiste omgeving creëren om een innovatief uiteindelijk te implementeren en te kunnen uitvoeren, dit kunnen zaken zijn van een business plan tot aan het financiële plan.

Investigative Capacity

Het kunnen verzamelen, analyseren en informatie uiteindelijk verwerken en structureren om tot inzichten te komen voor een innovatief vraagstuk binnen of buiten een organisatie.

Personal Leadership

Het zorgen dat individuele mensen en multidisciplinaire teams samen werken in welke fase van een innovatie proces.

Connection

Als eerste het zien van veranderingen en trends in de omgeving, het koppelen van perspectieven en daarop inspelen voor een innovatie opdracht.

Developmental Strength

Kan mogelijke ideeën uitwerken tot een duurzaam levensvatbaar concept.

Creativity

Het overwegen en selecteren van nieuwe, verrassende en waardevolle ideeën.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Er zijn ook nog een paar naast de grote pijlers:

Verantwoordelijkheid

Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.

Emotionele intelligentie

Leeft zich in in waarden en gevoelens van anderen.

Systeemgericht

Denkt en werkt vanuit een systeemvisie.

Toekomstgericht

Denkt en werkt vanuit een toekomstperspectief.

Persoonlijke inzet

Zet zich persoonlijk in voor duurzame ontwikkeling.

Actievaardigheid

Treedt besluitvaardig en handelingsbekwaam op.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Door middel van deze competenties in combinatie met de vaardigheden en theorie kunnen we voor bedrijven systematisch duurzame waarde creëren voor bedrijven door middel van innovatie. Of te wel “A business creator systematically creates sustainable value through innovation .”

Er is ook nog een bepaalde “additude” die business creators moeten ontwikkelen of hebben. Dit zijn:

Inquisitive

Wondering & Questioning
Exploring & Investigating
Challenging assumptions

Persistent

Sticking with difficulty
Daring to be different
Tolerating uncertainty

Imaginative

Playing with possibilities
Using intuition
Making connections

Collaborative

Sharing the product
Giving and recieving feedback
Cooperating appropiately

Disciplined

Developing techniques
Reflecting critically
Crafting and improving

Dat was een hoop informatie en lijstjes, maar wat is innovatie eigenlijk, want iedereen zegt gelijk: ja innovatie dat is iets heel nieuws verzinnen. Maar dat klopt niet helemaal want dat is een uitvinding, een uitvinding kan wel een radicale innovatie zijn maar een zijn nog heel veel meer soorten innovatie.

Innovatie zoals Keeley het bedoeld is: Innovatie is de creatie van een levensvatbaar nieuw aanbod. Keeley zegt hierbij het volgende:

* Innovatie is niet hetzelfde als een uitvinding. Een uitvinding kan onderdeel zijn van een innovatie, maar het omvat daarnaast nog vele andere aspecten.
* Innovatie is levensvatbaar wanneer de kosten voor de ontwikkeling worden terugverdiend en zichzelf daarna in stand kan houden
* Innovaties zijn zelden écht nieuw, het zijn ook innovaties als ze nieuws zijn voor de onderneming, de markt of regio.
* Er zijn vele soorten innovaties.

Keeley legt die vele soorten innovaties uit door middel van zijn boek de Ten Types of Innovation en hier onderscheid hij de volgende tien types van innovatie:

Innovatie van de onderneming en business model

* Verdienmodel
* Structuur
* Netwerk
* Proces

Innovatie van producten en diensten

* Functionaliteit
* Productsysteem

Innovatie van de experience

* Service
* Merk
* Kanaal
* Klantrelatie

Dit is in het kort hoe er eigenlijk tegen innovatie moet worden aangekeken en wat innovatie nou eigenlijk is. In vrijwel alle innovatie opdrachten zal het gaan om een combinatie van de bovenstaande types van innovatie, mocht je hier meer in willen verdiepen raad ik het boek “ten types of innovation” van Keeley zeker aan om te lezen.

Wanneer je dan doorgaat kan je nog aanduiden hoe nieuw een innovatie is op de wereld:

Incrementele innovatie

Evolutionaire (technologische) innovatie van bestaande producten, diensten of andere types van innovatie met een lage impact op bestaande markten.

Disruptieve innovatie

Evolutionaire (technologische) innovatie van nieuwe producten, diensten of andere types van innovatie met een hoge impact op bestaande markten.

Doorbraak innovatie

Revolutionaire (technologische) innovatie van bestaande producten, diensten of andere types van innovatie met een lage impact op bestaande markten.

Radicale innovatie

Revolutionaire (technologische) innovatie van nieuwe producten, diensten of andere types van innovatie met een hoge impact op bestaande markten.

Na al deze informatie hoop ik dat het duidelijker is wat een business creator nou eigenlijk is.

Mocht je meer willen weten kan je altijd contact opnemen via de verschillende social media (Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram) of laat een comment achter!

because-the-people-who-are-crazy-enough-to-think-they-can-change-the-world-are-the-ones-who-do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.