screen-shot-2013-10-10-at-7-58-31-pm

Volgende week is de kickoff van het nieuwe blok, deze periode gaat het vooral over “Mondiale uitdaging”. Dit houd in dat we door middel van scenarioplanning een blik in de (verre) toekomst werpen waarbij alle fasen van de innovatiecyclus zullen worden doorlopen. De mondiale uitdagingen, dilemma’s en het perspectief op de toekomst van de wereld waarin wij leven zijn bepalend voor de  inrichting van onze opleiding. Dus ondernemerschap, internationalisering en duurzaamheid.

Dit is in het kort waar heel de periode om draait en deze vakken zullen ons hierbij gaan ondersteunen:

Project
Dit project is het vierde project van het eerste leerjaar. Het project is wezenlijk anders, doordat voor het eerst conform een stappenplan het project wordt doorlopen. Er is een onlosmakelijke link met het vak Scenarioplanning, waar de inhoud van deze stappen (de stappen scenarioplanningsproces) wordt aangeleerd. Bij het project worden deze stappen direct in praktijk gebracht.
Praktijkgericht Onderzoek
Om problemen/vraagstellingen op te lossen zodanig dat de volgende generaties daar geen nadeel van ondervinden moet je onderzoek kunnen doen. In de lijn praktijkgericht onderzoek ga we dit blok onze skills op het gebied van onderzoeksvaardigheden verder uitbreiden door het doen van exploratief onderzoek. We gaan aan de slag met duurzaamheidsdilemma’s, waarmee we ook verdere verdieping opzoeken binnen deze “grand challenge”. Belangrijk is dat we ook onze eigen visie op duurzaamheid ontwikkelen tijdens dit blok door middel van het doen van onderzoek en anderen hierin kunt adviseren.
Beroepsvoorbereiding
Eigen ontwikkeling staat hierbij centraal. In dit blok staat “Future Creation” centraal, waarbij we verder nadenken over de toekomst van je eigen studieloopbaan. Dat vergt inzicht op persoonlijk vlak en een beeld van de toekomst van ons als student en na de opleiding
Scenarioplanning
Bij het vak scenarioplanning krijg je een methode, oftewel een stappenplan aangereikt waar we mee gaan werken. We leren dus stapsgewijs het scenarioplanningsproces te doorlopen.
Communicatie 2: Communicating the new
In het vorige blok hebben we de basisbeginselen van “communicating the new”  leren kennen. In dit blok gaan we het geleerde direct in praktijk brengen, waarbij het vak een relatie heeft met het project en scenarioplanning. Een scenario zal immers overgebracht moeten worden middels een verhaal en een passend beeld bij het verhaal. Bij “communicating the new” maken we een communicatieplan en voeren we het plan direct uit in de laatste fase van het project.
Onderzoek 2: Statistiek
Bij ‘onderzoek 2: statistiek’ verdiepen we ons in kwantitatieve onderzoek. Aan het eind van deze module kunnen we statistische gegevens analyseren en interpreteren. We zijn in staat om (met excel) basale statistische berekeningen en grafieken te maken.
Innovatie 2: Innovatiemethoden
In deze module maak je kennis met verschillende innovatieprocesmethoden zoals Innovatiecyclus, de VOORT-methode en het Lean Startup-model. We zullen aan de hand van het Innovation Management Game: een spel waarin de studenten als teams tegen elkaar gaan strijden om zo slim mogelijk om te gaan met het procesmatig benaderen van  innovatie.
Engels 2
Aangezien we in het blok over de landsgrenzen heen gaan kijken, vergt het ook wat van onze Engelse taalvaardigheden. Niet alleen onze vocabulaire ontwikkeling is belangrijk bij het lezen van informatiebronnen, maar ook het spreken in het Engels in het contact met mogelijk internationale opdrachtgevers en/of externe partijen om te interviewen en/of te presenteren.
Kritisch Denken 3: Filosofie
In het verlengde van het project en Praktijkgericht onderzoek ligt het vak filosofie. Bij dit vak gaan we namelijk aan de slag met het “anders denken” wat nodig is om je open te stellen voor mogelijke verschillende toekomsten. Daarnaast wordt tijdens dit vak ook aandacht besteedt aan ethische kwesties, waarbij de link met duurzaamheidsdilemma’s automatisch gemaakt wordt.
Faciliteren 1: De basis
Bij faciliteren leren we hoe je creatieve sessies actief kunt begeleiden en welke technieken je daarvoor kunt gebruiken. Ook is het belangrijk welke houding we zelf aannemen tijdens het faciliteren en te weten wat we kunnen doen om deze sessies tot een goed einde te brengen
Persoonlijke vaardigheden 4: Gesprekstechnieken
Tijdens gespreksvaardigheden leren we hoe we een volwaardige gesprekspartner kunnen zijn in verschillende business gerelateerde situaties. Het geleerde kunnen we direct in praktijk brengen door de gesprekken die we zullen voeren met diverse externe partijen.
Tools 2: Copywriting
In de vaardigheid Copywriting leren we creatief en commercieel schrijven. we gaan met een daadwerkelijke nieuwe uitvinding meerwaarde creëren op de markt. Middels het inzetten van Copywriting leveren we een campagne-concept waarmee we de meerwaarde van dit nieuwe product aantoont en het naar de doelgroep weet over te brengen.

Mocht je meer willen weten kan je altijd contact opnemen via de verschillende social media (Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram) of laat een comment achter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.